Hasičský sbor_dospělí

 

  •  sbor dobrovolných hasičů v Dolních Stakorách byl založen při první valné hromadě 

dne 23.července 1900 o 7. hodině večerní v místnostech školních

Doba ani společenské podmínky rozvoji dobrovolné činnosti lidí v dnešní době nepřejí.        

Přesto v naší obci tradice Sboru dobrovolných hasičů trvá. A nejde jen o uměle udržovanou existenci spolku. 

Hasičský sbor se aktivně účastní soutěží a akcí, které jsou pro dobrovolné hasiče pořádány.
Nejdůležitější však je, že v případě potřeby zasahují členové sboru u požárů v obci i okolí.
Naplňují tak hlavní účel existence sboru dobrovolných hasičů beze zbytku.

Důstojně navazují na práci předků, často dědů a otců a to je přece krása !

Představitelstvo a členové:

                                                           Starosta:           Petr Matějů

                                                           Velitel:              Arnošt Paducha ml.

                                                           Pokladník:         Miroslav Kopal

 

Zásahová jednotka:

Matějů Petr, Spěšný Jan, Hercík Jan, Vacek Tomáš, Vacek Martin, Paducha Arnošt, Záhorský Tomáš,
Záhorský Pavel, Chňupa Luboš, Kopal Lukáš

Foto hasičárny


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Jízdní řád platný od 12.12.2021

Rozklikni:

P1

P2

 

ZMĚNA - Svoz odpadu!!

každé úterý

odpad 1x za 14 dní - svoz      v sudém týdnu

Popelnice-g21-ga-120-l-cervena

Geoportál GEPRO

Policie na Mladoboleslavsku

Pohled z dronu