Hasičský sbor_dospělí

 

  •  sbor dobrovolných hasičů v Dolních Stakorách byl založen při první valné hromadě 

dne 23.července 1900 o 7. hodině večerní v místnostech školních

Doba ani společenské podmínky rozvoji dobrovolné činnosti lidí v dnešní době nepřejí.        

Přesto v naší obci tradice Sboru dobrovolných hasičů trvá. A nejde jen o uměle udržovanou existenci spolku. 

Hasičský sbor se aktivně účastní soutěží a akcí, které jsou pro dobrovolné hasiče pořádány.
Nejdůležitější však je, že v případě potřeby zasahují členové sboru u požárů v obci i okolí.
Naplňují tak hlavní účel existence sboru dobrovolných hasičů beze zbytku.

Důstojně navazují na práci předků, často dědů a otců a to je přece krása !

Představitelstvo a členové:

                                                           Starosta:           Petr Matějů

                                                           Velitel:              Arnošt Paducha ml.

                                                           Pokladník:         Miroslav Kopal

 

Zásahová jednotka:

Matějů Petr, Spěšný Jan, Hercík Jan, Vacek Tomáš, Vacek Martin, Paducha Arnošt, Záhorský Tomáš,
Záhorský Pavel, Chňupa Luboš, Kopal Lukáš

Foto hasičárny


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Městské divadlo MB - nabídka programu

Varování před podvodnými SMS

Aktuální jízdní řád linky 714 a 736 od 30.9.2023

VYHLÁŠKA O ODKLÁDÁNÍ ODPADU

ZMĚNA - Svoz odpadu!!

každé úterý

odpad 1x za 14 dní - svoz      v sudém týdnu

Popelnice-g21-ga-120-l-cervena

Geoportál GEPRO

Policie na Mladoboleslavsku

Pohled z dronu