AKTUÁLNĚ !!

Banner_pro_socialni_site_karantena_940x788-px_barva-2

Banner_pro_socialni_site_nejsme-v-karantene_940x788-px_barva-1

Mateřská školka - stránky

NAŠE HOSPODA

Očista pomníků

Obnova písma

6

 http://hroby.kvalitne.cz

Petr Vnuk

tel.: 604 873 466

E-mail:   petr.vnuk@gmail.com

Pohled z dronu

Budova školky s novou střechou a střešními okny

Rozvoj venkova

Video_děti 2019

Program rozvoje obce

Video děti 2018

Pohadka_2018

Dětské divadlo_2018

26993865_1759156690795446_5156095393519690968_n

Dětské divadlo_2017

Detske-divadlo_2017

Co o nás napsali...

Video - děti_2015

Divadlo_2015_2

Divadlo_2016

12471327_1119778884707922_3594971516730246455_o

12471675_1119778938041250_1001973118094695068_o

OdkazyRok 2015

 • stavba dešťové kanalizace na pozemcích parc.č. 674, 675 a 112/8 severozápadní část obce u Hercíků.
 • rekonstrukce klubovny mládeže včetně výměny oken a vybudování přípojky plynu pro potřeby vytápění celého objektu.
 • rekonstrukce chodníku od domu čp. 12 p. Petr Pejta k domu čp. 53 p. Vacek.
 • instalace radarového měřiče rychlosti pro zklidnění provozu v obci Dolní Stakory.
 • provedení ochranného nátěru pergoly ve sportovním areálu.
 • vypracování územní studie pro severozápadní část obce Dolní Stakory která je zapotřebí k výstavbě rodinných domů v této části obce.

Rok 2014

 • rekonstrukce chodníků od domu čp. 34 p. Matějů k domu čp. 24. P. Pejty
 • výměna oken v pohostinství a následná výmalba prostor hospody.
 • oprava Božích muk za obcí Dolní Stakory směrem na obec Valy
 • oprava krytu kanalizační šachty u domu čp. 14 u Pažoutů.
 • výsadba živého plotu  tůjí podél plotu sportovního areálu.

Rok 2013

 • bylo vybudováno zádveří u prodejny smíšeného zboží a instalována klimatizace v prodejně
 • instalace stmívacího čidla na veřejném osvětlení
 • výměna oken v budově Obecního úřadu

Rok 2012

 • dokončení podřezání obvodových zdí OÚ, byla provedena oprava chodníků před budovou a úpravy topení v "Naší hospodě"
 • zakoupen malotraktor za 130 tis.Kč
 • rok od založení zájmového oddílu "Stakoráček" pro děti od 4 - 11 let, pod vedením Ivy Müllerové

Rok 2011

 • oprava dlažby a venkovních obkladů prodejny
 • podřezání budovy OÚ - proti vlhkosti obvodové zdi 
 • v "Naší hospodě" se konalo I.Svatomartinské vinobraní s majitelem vinařství na Moravě Ing.Lukášem Hradilem

Rok 2010

 • komunální volby - účast 74% voličů. Starostou zvolen opět Jaroslav Kopal
 • obci zaslal kulturní ředitel Jiří Valenta z Prahy knihu historických opon, ve které je i divadelní opona našich divadelníků
 • byla provedena oprava místní komunikace v severní části obce
 • v měsíci květnu velké krupobití, které zasáhlo naší obec
 • 29.5.2010 - proběhly oslavy 110.výročí založení hasičského sboru (okr.soutěž)

Rok 2009

 • výměna stožárů el.osvětlení u hlavní komunikace
 • instalovaná nová rozhlasová ústředna
 • druhý ročník degustace burčáku v klubovně...
 • obec stále žije bohatým sportovním i kulturním programem (divadla, sportovní soutěže...)

Rok 2007

 • vyčištění hlavní stoky povrchové kanalizace směrem k Horním Stakorám
 • rozšíření veřejného osvětlení v obci
 • provedeno oplocení dětského hřiště

Rok 2006

 • zřízení městské dopravy přes obec Plazy
 • byla provedena úprava místní komunikace za Hercikovými (čp.72)
 • zaveden tříděnný odpad v obci

Rok 2005

 • instalace antény na komínu OÚ pro internetové připojení - 18 občanů žádost
 • zřízení dopravní linky DP Kněžmost
 • provedeno automatické el.vyzvánění zvoničky
 • objednávka v Heraldické kanceláři na vytvoření znaku a vlajky obce a předání dekretu v poslanecké sněmovně

Rok 2004

 • zavádění přípojek plynu v obci
 • vznik družby se slovenskou obcí Nová Dědina
 • rozšíření vodovodu k novým parcelám

Rok 2003

 

 •     byla dokončena plynofikace obce
 •     místní pohostinství se rozšiřuje o salónek
 •     27.5.2003 „ Manželský pětiboj“ – oslava 30 let od založení SK Dolní            Stakory

Rok 2002

 

 •     začátek stavebních prací plynofikace mezi obcemi Valy – Dolní a Horní Stakory
 •     volby do poslanecké sněmovny
 •     komunální volby viz. nynější obecní zastupitelstvo 

Rok 2001

 

 •      terénní úpravy kolem hasičské nádrže
 •      přidělena dotace od referátu regionálního rozvoje pro r.2001 
 •      na vybudování letní klubovny pro mládež u rybníka.
 •      sčítání lidu, domů a bytů:
 •      trvale přihlášeno:         183 občanů
 •      přechodně přihlášeno :     1 občan
 •      obydleno:                        55 domů a 59 bytů 
 •      slouží k rekreaci:              4 domy
 •      neobydleno:                    10 domů 
 •      celkem:                            69 domů

Rok 2000

 

 •    odsouhlaseno zpracování projektu územního řízení, na provedení plynofikace
 •    10.6.2000 oslava 100 let založení dobrovolných hasičů v Dolních Stakorách

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se